Kortförsäljning avseende kräftfiske inom Degerselbygdens samfällighetsförening.

Fiskeområdet inkluderar Degerselet inom Bodens kommun, Avan, Gunnarsbyträsk, Överstbyträsk samt övriga sjöar och vattendrag inom Degerselets Samfällighetsförening.

Kräftfiskeregler 

  • 2018 års kräftfiske blir mellan torsdag 16e Aug till Lördag 18e Aug. Fiske endast mellan kl 17.00 - 23.00 dessa dagar.
  • Max 5 burar per fiskekort.
  • Pris 250 kr/dygn.

Fiskekort kan lösas på fiskekort.se/ranealven, Råek och Gunnarsby Lanthandel i Gunnarsbyn från och med den 14 augusti.

Frågor besvaras av Mikael Dalman, Degerselsbygdens samfällighetsförening 070-344 96 03.