Styrelsen


Styrelsen väljs av fiskerättsägarna i Degerselsbygdens samfällighetsförening, vid ordinarie årsstämma. Nuvarande styrelse, vilken valdes april 2018 är:

Ordförande Urban Sandberg, info@ranealven.se, 070-666 31 55
Kassör Andreas Ek, ekandreas72@gmail.com, 070-333 53 16
Sekreterare Mikael Dalman, mikael.dalman@sportfiskarna.se, 070-344 96 03

Vice ordförande Mikael Dalman, mikael.dalman@sportfiskarna.se, 070-344 96 03

Övriga ledamöter:
Thomas Degerman, Gunnarsbyn
Rickard Lidberg, Överstbyn

Suppleanter

Michelle Staaf (nyval, Lassbyn) ersätter Palle Andersson som slutat i styrelsen

Bert-Erik Westermark, Gunnarsbyn (omval)

Patrik Nilsson, Niemisel (omval)

Kent Sundberg, Sörbyn (omval)

Robin Lundborg, Gunnarsbyn (omval)