Styrelsen


Styrelsen väljs av fiskerättsägarna i Degerselsbygdens samfällighetsförening, vid ordinarie årsstämma. Nuvarande styrelse, vilken valdes april 2016 är:

Ordförande Urban Sandberg, info@ranealven.se, 070-666 31 55
Kassör Andreas Ek, ek@se.gestamp.com, 070-333 53 16
Sekreterare Mikael Dalman, mikael.dalman@sportfiskarna.se, 070-344 96 03
Informationsansvarig Palle Andersson, palle@formsmedjan.se, 070-317 92 29

Övriga ledamöter:
Bert-Erik Vestermark, Gunnarsbyn
Tomas Degerman, Gunnarsbyn
Patrik Nilsson, Niemisel
Magnus Lidberg, Brännheden
Rikard Lidberg, Överstbyn