Norra Kortfiskeområdet

RÅNEÄLVEN

Läs mer om vår fantastiska älv

OBS! Allt laxfiske stängs från och med klockan 00.00 den 24 juni 2024.

 

Fiskeregler Råneälvens Norra Kortfiskeområde

Alla som fiskar är skyldiga att känna till de regler som gäller samt följa dem. Överträdelse av regler leder till polisanmälan.

Här kan du ladda ned vår fiskekarta/fiskebilaga

Fiskekarta 2024

 

Generella regler

Allt fiske utan giltigt fiskekort är förbjudet.

Fiskekort kan lösas som 3-dygnskort, som årskort familj (kalenderår) eller som laxfiskekort.

Årskort familj gäller alla familjemedlemmar som är skrivna i fiskekortsinnehavarens bostad.

Barn och ungdomar upp till och med 17 år behöver inget fiskekort för att fiska andra arter än lax.

Fiskekort gäller för ett spö per person förutom vid trollingfiske och vid vinterfiske.

Vid trollingfiske får fyra spön användas per båt, oavsett hur många som är med i båten.

Vid vinterfiske (när is ligger) är det tillåtet att använda fyra spön per person.

Fiske med naturliga beten som mask, maggot, räkor och fisk är endast tillåtet i sjöarna Valvträsket, Fällviken, Överstbyträsket, Gunnarsbyträsket, Degerselet, Avan samt Grundträsket och Stor-Lappträsket. I alla andra områden är fiske med naturliga beten förbjudet.

Powerbait och liknande produkter är förbjudna att använda i hela fiskeområdet.

På grund av risk för smittspridning är agnfisk från annat vatten än där fiske sker förbjudet i fiskeområdet.

Fiske med gäddsax är förbjudet i hela fiskeområdet.

Innehav av årskort berättigar till fiske med 3 mjärdar. Mjärdar skall märkas upp med flöte, kula, boj eller liknande, där namn och telefonnummer finns angivet.

För att förhindra spridning av kräftpest skall båtar och fiskeutrustning som har använts utanför Råneälvens vattenområde ovillkorligen desinficeras eller torkas så att de har varit helt torra i minst 48 timmar före användning i Råneälven.

 

Fredningstider

Öringen är fredad året om. All öring som fångas skall omedelbart återutsättas.

Harren är fredad från den 1 mars till den 31 maj.

Laxen är totalt fredad från och med den 24 juni 2024 klockan 00.00 och tills vidare. Fiske efter lax är under denna tid förbjudet. Fram till dess ska all lax som fångas återutsättas.

 

Minimimått

Lax – Styrelsen har beslutat att stänga laxfisket från och med den 24 juni klockan 00.00 tills vidare. Fiske efter lax är under denna tid förbjudet. Fram till dess skall all lax som fångas återutsättas.

Harr – 35 cm

Gös – 40 cm

Fiskar som är mindre än angivet minimimått skall återutsättas så fort som möjligt.

 

Maximimått

Gädda – 100 cm

Gös – 70 cm

Fiskar som är större än angivet maximimått skall återutsättas så fort som möjligt.

 

Särskilda regler vid laxfiske

Styrelsen har under extrainsatt styrelsemöte den 20 juni 2024 beslutat att stänga laxfisket från och med den 24 juni klockan 00.00. Stängningen innebär att det inte längre kommer vara möjligt att köpa laxfiskekort. Beslutet har fattas på grund av den extremt dåliga uppgången av lax i våran vackra älv.

Laxfiskeregler som gäller till och med den 24 juni 2024 klockan 00.00. För att få fiska lax krävs innehav av giltigt laxfiskekort samt gälplomb (detta gäller även för den som har årskort för övriga arter).

All lax som fångas ska hanteras försiktigt och återutsättas så fort som möjligt.

När flera fiskare fiskar på samma fiskeplats skall fiske ske i den ordning som fiskare ankommit till fiskeplatsen. Fisket påbörjas längst uppströms och förflyttning sker sedan nedströms. Fisket sker enligt principen ett kast – ett steg. Det är alltså inte tillåtet att ockupera en fiskeplats. Denna princip gäller alla, såväl flugfiskare som spinnfiskare.

Fiske efter lax får ej ske från båt.

Vid fiske efter lax är det inte tillåtet att använda sänke.

Vid fiske efter lax är det endast tillåtet att använda beten med en krok (en trekrok, en dubbelkrok eller en enkelkrok). För att undvika felkrokning och skador på fisk får krokgapet maximalt vara 12 mm (storlek 4).

Vid fiske med fluga efter lax i poolen närmast nedströms Brännbergsfallet får endast flugor med enkelkrok användas.

Vid köp av laxfiskekort skall rapportering av fångst (eller ofångst) ske innan nytt laxfiskekort kan lösas. Påminnelser skickas till angiven e-post.

 

Försäljare av gälplomber

Plomblådan, Gammelbovägen 2, Gunnarsbyn

Gunnarsby lanthandel, Klövervägen 12, Gunnarsbyn, 0924-210 10

Sörbyn Lodge, Sörbyn 222, 0924-220 36

Boden Turistbyrå, Kungsgatan 40, Boden, 0921-624 10

Godisarenan, Pontonjärvägen 2, Boden, 0921-149 20

Råneå bibliotek, Västerlångvägen 2, Råneå, 0924-575 62

Murjek, (vi jobbar på det)

Gällivare, (vi jobbar på det)

Jokkmokk, (vi jobbar på det)

Nattavaara, (vi jobbar på det)

Luleå, (vi jobbar på det)

 

Särskilda regler vid kräftfiske

För att få fiska kräftor krävs innehav av särskilt kräftfiskekort.

Fiskekort gäller för 5 burar per kort.

Kräftfiske får ske från kl. 17.00 till kl. 23.00 under det datum då kräftfiskekortet gäller.

För att förhindra spridning av kräftpest skall båtar och utrustning som har använts utanför Råneälvens vattenområde desinficeras eller torkas så att de har varit helt torra i minst 48 timmar före användning i Råneälven. En droppe kräftpest-smittat vatten räcker för att slå ut flodkräftan i en hel älv.