Norra Kortfiskeområdet

RÅNEÄLVEN

Läs mer om vår fantastiska älv

Fiskeregler Råneälvens Norra Kortfiskeområde

Alla som fiskar är skyldiga att känna till de regler som gäller samt följa dem. Överträdelse av regler leder till polisanmälan.

Här kan du ladda ned vår fiskekarta/fiskebilaga

Fiskekarta 2024

Generella regler

Allt fiske utan giltigt fiskekort är förbjudet.

Fiskekort kan lösas som 3-dygnskort, som årskort familj (kalenderår) eller som laxfiskekort.

Årskort familj gäller alla familjemedlemmar som är skrivna i fiskekortsinnehavarens bostad.

Barn och ungdomar upp till och med 17 år behöver inget fiskekort för att fiska andra arter än lax. Vid laxfiske får barn och ungdomar upp till och med 17 år fiska på målsmans fiskekort (målsman skall alltså inneha laxplomb och laxfiskekort).

Fiskekort gäller för ett spö per person förutom vid trollingfiske och vid vinterfiske.

Vid trollingfiske får fyra spön användas per båt, oavsett hur många som är med i båten.

Vid vinterfiske (när is ligger) är det tillåtet att använda fyra spön per person.

Fiske med naturliga beten som mask, maggot, räkor och fisk är endast tillåtet i sjöarna Valvträsket, Fällviken, Överstbyträsket, Gunnarsbyträsket, Degerselet, Avan samt Grundträsket och Stor-Lappträsket. I alla andra områden är fiske med naturliga beten förbjudet.

Powerbait och liknande produkter är förbjudna att använda i hela fiskeområdet.

På grund av risk för smittspridning är agnfisk från annat vatten än där fiske sker förbjudet i fiskeområdet.

Fiske med gäddsax är förbjudet i hela fiskeområdet.

Innehav av årskort berättigar till fiske med 3 mjärdar. Mjärdar skall märkas upp med flöte, kula, boj eller liknande, där namn och telefonnummer finns angivet.

För att förhindra spridning av kräftpest skall båtar och fiskeutrustning som har använts utanför Råneälvens vattenområde ovillkorligen desinficeras eller torkas så att de har varit helt torra i minst 48 timmar före användning i Råneälven.

 

Fredningstider

Öringen är fredad året om. All öring som fångas skall omedelbart återutsättas.

Harren är fredad från den 1 mars till den 31 maj.

Laxen är fredad från den 1 september till den 31 maj.

Ytterligare restriktioner för laxfisket kan komma löpande under fiskesäsong. Exempelvis vid höga vattentemperaturer eller om laxuppgången är dålig.

 

Minimimått

Lax – Styrelsen har på styrelsemötet den 14 maj 2024 beslutat att all lax tillsvidare ska återutsättas på grund av att beståndet är mycket svagt. Detta beslut kan komma att ändras under säsongen om uppvandringen under året blir bättre än förra året.

Harr – 35 cm

Gös – 40 cm

Fiskar som är mindre än angivet minimimått skall återutsättas så fort som möjligt.

 

Maximimått

Gädda – 100 cm

Gös – 70 cm

Fiskar som är större än angivet maximimått skall återutsättas så fort som möjligt.

 

Särskilda regler vid laxfiske

För att få fiska lax krävs innehav av giltigt laxfiskekort samt gälplomb (detta gäller även för den som har årskort för övriga arter). Notera att all lax tillsvidare ska återutsättas på grund av att beståndet är mycket svagt. Detta beslut kan komma att ändras under säsongen om uppvandringen under året blir bättre än förra året.

När flera fiskare fiskar på samma fiskeplats skall fiske ske i den ordning som fiskare ankommit till fiskeplatsen. Fisket påbörjas längst uppströms och förflyttning sker sedan nedströms. Fisket sker enligt principen ett kast – ett steg. Det är alltså inte tillåtet att ockupera en fiskeplats. Denna princip gäller alla, såväl flugfiskare som spinnfiskare.

Fiske efter lax får ej ske från båt.

Vid fiske efter lax är det inte tillåtet att använda sänke.

Vid fiske efter lax är det endast tillåtet att använda beten med en krok (en trekrok, en dubbelkrok eller en enkelkrok). För att undvika felkrokning och skador på fisk får krokgapet maximalt vara 12 mm (storlek 4).

Vid fiske med fluga efter lax i poolen närmast nedströms Brännbergsfallet får endast flugor med enkelkrok användas.

Vid köp av laxfiskekort skall rapportering av fångst (eller ofångst) ske innan nytt laxfiskekort kan lösas. Påminnelser skickas till angiven e-post.

 

Försäljare av gälplomber

Plomblådan, Gammelbovägen 2, Gunnarsbyn

Gunnarsby lanthandel, Klövervägen 12, Gunnarsbyn, 0924-210 10

Sörbyn Lodge, Sörbyn 222, 0924-220 36

Boden Turistbyrå, Kungsgatan 40, Boden, 0921-624 10

Godisarenan, Pontonjärvägen 2, Boden, 0921-149 20

Råneå bibliotek, Västerlångvägen 2, Råneå, 0924-575 62

Murjek, (vi jobbar på det)

Gällivare, (vi jobbar på det)

Jokkmokk, (vi jobbar på det)

Nattavaara, (vi jobbar på det)

Luleå, (vi jobbar på det)

 

Särskilda regler vid kräftfiske

För att få fiska kräftor krävs innehav av särskilt kräftfiskekort.

Fiskekort gäller för 5 burar per kort.

Kräftfiske får ske från kl. 17.00 till kl. 23.00 under det datum då kräftfiskekortet gäller.

För att förhindra spridning av kräftpest skall båtar och utrustning som har använts utanför Råneälvens vattenområde desinficeras eller torkas så att de har varit helt torra i minst 48 timmar före användning i Råneälven. En droppe kräftpest-smittat vatten räcker för att slå ut flodkräftan i en hel älv.