Norra Kortfiskeområde

RÅNEÄLVEN

Råneälven är Sveriges största skogsälv, 21 mil lång och sträcker sig genom 4 kommuner. Källsjön till Råneälven är Råneträsk, vid Dundrets fot. Älven har flera biflöden varav Rörån/Livasälven, som rinner in i Överstbyträsket är det största.

Frågor?

Kontakta oss

E-Post

info@ranealven.se

Adress

c/o ANDREAS EK
Gammelbovägen 2
961 97 Gunnarsbyn

Organisationsnummer

716466-1725

7 + 14 =