Råneälven stänger ned fisket efter lax för säsongen 2024

Pressmeddelande Degerselsbygdens Samfällighetsförening har under ett extrainsatt styrelsemöte den 20 juni 2024 beslutat att stänga fisket efter lax i Råneälvens norra kortfiskeområde. Stängningen träder i kraft från och med den 24 juni i år och gäller tills vidare....

Fiskekort och gälplomber

Fiskekort   3 dygnskort och familjeårskort gäller EJ laxfiske. Dessa fiskekort finns att lösa för fiske på vårt kortfiskeområde: Personligt 3-dygnskort EJ Laxfiske 150kr – barn t o m 16 år fiskar på målsmans fiskekort. Gäller ej laxfiske och kräftfiske....

Råneåälvens fiskarter

Råneälvens fiskarter   Råneälven har en stor artrikedom, genom sina varierande biotoper. Förutom de nedan presenterade fiskarterna finns ett av Sveriges starkaste flodkräftbestånd och fläckvis även den hotade flodpärlmusslan. Harr (Thymallus thymallus) förekommer...