Fiskekort och gälplomber

Fiskekort   3 dygnskort och familjeårskort gäller EJ laxfiske. Dessa fiskekort finns att lösa för fiske på vårt kortfiskeområde: Personligt 3-dygnskort EJ Laxfiske 150kr – barn t o m 16 år fiskar på målsmans fiskekort. Gäller ej laxfiske och kräftfiske....

Råneåälvens fiskarter

Råneälvens fiskarter   Råneälven har en stor artrikedom, genom sina varierande biotoper. Förutom de nedan presenterade fiskarterna finns ett av Sveriges starkaste flodkräftbestånd och fläckvis även den hotade flodpärlmusslan. Harr (Thymallus thymallus) förekommer...

Fisketillsyn

Fisketillsyn  Vi vill utveckla fisket i Råne Älvdal till ett långsiktigt hållbart vatten genom en modern förvaltning vilket i våra ögon bygger på aktiv fiskevård, tillämpad regelsätting och aktiv tillsyn. Tillsynen är viktig – inte för att jaga livet ur seriösa...

Pågående Projekt

Pågående projekt Återställningsprojektet REBORN fortsätter i år. Här kan du läsa mer och se var maskinerna är när arbetet är igång. Inom kortfiskeområdet driver vi projekt inom flera olika områden, såsom; Tillsyn – för att främja att de regler förvaltningen...