De stora sjöarna – Niemisel till Valvträsk

I Niemisel börjar Degerselsbygdens samfällighets fiskeområde. Degerselet är vackert att se spegelblankt och kan bjuda på riktigt bra fiske efter gädda,abborre,gös,brax.
Första forsen du kommer till är Lassbyforsen som kan släppa ifrån sig lax om du har tur.  Nästa fors är natursköna Korpforsen med en del som liknar en canyon. I sjöarna Gunnarsbyträsket,Överstbyträsket och Valvträsket finns ett starkt bestånd av ofta välväxt gädda och gös. Biflödet Rörån-Livasälven som är laxförande mynnar i Överstbyträsket

Valvträsk till Klingersel

Från Valvträsk och upp till Aspliden består älven mest av lugnflytande partier. Deltalandet med Hällforsen där älven rinner ner i Valvträsket är en vacker plats att besöka. Från Pataforsen uppströms Aspliden och ända upp till Gärdan nedströms Långforsen finner du fina partier lämpade för flugfiske. Älven gör flera stora svängar i området och har flera bra forsnackar där laxen brukar stanna upp på sin vandring.

BRÄNDBERGSFALLET

Några hundra meter nedströms bron i Klingersel ligger Brändbergsfallet. Här kan du tidigt på säsongen sitta och se laxar hoppa i fallet på sin väg mot lekplatserna. Det brukar också vara så att några storlaxar parkerar här och stiger det då ny fisk upp på forsnacken så blir det oftast stor aktivitet då de stora försöker jaga bort ny lax som kommit upp till laxgropen. Observera särskilda bestämmelser, samt att det på norra sidan är det privat fiske.

Klingersel – Mårdsel

Från Brännbergsfallet i Klingersel och upp till Mårdsel ändras älvens karaktär till att företrädesvis bestå av forsar med många fina gropar, nackar och strömpartier. Här finns gott om ståndplatser för laxen. Sträckan är lättillgänglig med många rastplatser, då vägen följer norra stranden hela sträckan.

Mårdsel

Mårdsel byavatten ingår inte i Råneälvens norra kortfiskeområde.

Mårdsel – Muorkafors

En bit ovanför Överselet börjar vårt fiskeområde och älven är forsrik med några bra forsnackar ända upp till Karsbergsfallet. Det går en bilväg till området på södra sidan älven från Mårdsel Fallet är ca 1,5 km promenad nedströms parkeringen. Du når även fallet från norra sidan via skogsbilvägar. Många fina små nackar finns på denna långa sträcka. I detta område finns också en sträcka enbart för flugfiske med flugspö.
Området från Pakkokroken och uppströms till Snasko är tillgängligt från båda sidor älven via skogsbilvägar med begränsad framkomlighet. På norra sidan älven går det bilväg till Snasko. Området är mest lämpat för spinnfiske men uppströms finns några fina forsnackar för flugfiske. Det går en stig upp mot Storkroken, men älven är mer svårtillgänglig i detta område. Området från Snasko och upp mot Mourkafors består av lugna partier och forsar.

Mourkaforsen till Nattavara

Sträckan består företrädesvis av stora sel med forsar och strömmar mellan, av varierande längd. Vissa forsnackar är svårvadade och älven är ganska bred på vissa ställen. Det finns flera fina fiskeplatser i anslutning till polcirkelbron.

Nattavara till Råneträsk

Älven är av betydligt mindre storlek ovanför Nattavara byavattten. Här uppe är fisket mer riktiat mot harr, även om laxen stiger ända hit. Tänk på att varsamt återutsätta öring och laxsmolt.

Rörån

Rörån sträcker sig upp till Norriån och norr om bron i byn byter ån namn till Livasälven. Rörån och Livasälven är lax och havsöringsförande ända upp till Lombergsfallet norr om Vuoddas. Havsöring fångas varje år i de nedre delarna av Rörån.