Skogssamerna

I Råneälvdal finns Sveriges största skogssameby- Gällivare skogssameby. Spåren i skogslandet minner om skogssamernas mångtusenåriga närvaro. Inom vårt kortfiskeområde bedrivs rennäring året runt.

Sommartid är det kalvmärkning, höst – renslakt och renskiljning, vintertid betar renarna runt om i området. Samebyn är både ett landområde med renbetesmarker och en sammanslutning av renägare som bedriver renskötsel. Visa hänsyn till renskötseln när du befinner dig i skog och mark.