Pressmeddelande

Degerselsbygdens Samfällighetsförening har under ett extrainsatt styrelsemöte den 20 juni 2024 beslutat att stänga fisket efter lax i Råneälvens norra kortfiskeområde.

Stängningen träder i kraft från och med den 24 juni i år och gäller tills vidare.

Styrelsebeslutet togs enhälligt.

– Det är med stor sorg som vi har fattat det här beslutet, men på grund av den hittills mycket dåliga uppvandringen av lax i älven såg vi ingen annan utväg, säger ordföranden Sven Norman.

– Genom det här beslutet tar vi vårt ansvar för laxen medan den uppehåller sig i våra delar av älven. Nu är det dags att politiker och myndigheter tar ansvar för laxen när

den uppehåller sig i havet, tillägger Sven. Uppvandringen av lax var mycket dålig i Råneälven även under 2023, med endast

280 uppvandrande individer. Årets uppvandring hittills tyder på att 2024 kommer att bli ännu sämre.

– Det är många olika faktorer som påverkar hur mycket lax som återkommer till älven för att leka och ett enstaka dåligt år behöver inte betyda så mycket. Men två så här dåliga säsonger i följd visar att något i förvaltningen är mycket fel. Det blir mer och mer tydligt att problemet inte är fisket i älven men försiktighetsprincipen måste gälla och vi drar i handbromsen i den delen av förvaltningen där vi bestämmer, avslutar Sven.