Vi bildades 1994 genom förrättning av samtliga fiskerätter ingående i de samfällda fisken inom Degerselsbygdens byalag, och var vid bildandet Sverige största fiskesamfällighet, med närmare 300 olika andelsägare.

Vid bildandets beslutades att skapa ett kortfiskeområde i samverkan med SVEASKOG och SCA där en så stor del av älven som möjligt skulle ingå. Det är samma område som idag. Man fattade även beslut om att alla intäkter från fisket skulle återgå till älven i form av biotopvård, information, tillsyn och andra fiskefrämjande åtgärder.