Degerselsbygdens Samfällighetsförening

Vi bildades 1994 genom förrättning av samtliga fiskerätter ingående i de samfällda fisken inom Degerselsbygdens byalag, och var vid bildandet Sverige största fiskesamfällighet, med närmare 300 olika andelsägare. Vid bildandets beslutades att skapa ett kortfiskeområde...