Kortförsäljning avseende kräftfiske inom Degerselbygdens samfällighetsförening.

Fiskeområdet inkluderar Degerselet inom Bodens kommun, Avan, Gunnarsbyträsk, Överstbyträsk samt övriga sjöar och vattendrag inom Degerselets Samfällighetsförening.

Kräftfiskeregler 

  • Beslut om kräftfisket 2022 tas vid nästa styrelsemöte den 15 juni.

2021

  • 2021 års kräftfiske blir mellan torsdag 12e, 13e, 14e Augusti. Fiske endast mellan kl 17.00 – 23.00 dessa dagar.
  • Max 5 burar per fiskekort. Flötena ska vara märkta med namn och telefonnummer. Omärkta burar räknas som tjuvfiske och kommer att omhändertas.
  • Pris 250 kr/dygn/fiskekort.

Fiskekort kan lösas på fiskekort.se/ranealven, Råek och Gunnarsby Lanthandel i Gunnarsbyn från och med den 6e augusti.