Fiskekort och gälplomber

Fiskekort   3 dygnskort och familjeårskort gäller EJ laxfiske. Dessa fiskekort finns att lösa för fiske på vårt kortfiskeområde: Personligt 3-dygnskort EJ Laxfiske 150kr – barn t o m 16 år fiskar på målsmans fiskekort. Gäller ej laxfiske och kräftfiske....

Kräftfiske 2021

Kortförsäljning avseende kräftfiske inom Degerselbygdens samfällighetsförening. Fiskeområdet inkluderar Degerselet inom Bodens kommun, Avan, Gunnarsbyträsk, Överstbyträsk samt övriga sjöar och vattendrag inom Degerselets Samfällighetsförening. Kräftfiskeregler  Beslut...

Fiskeregler

Laxfiskekortet som infördes 2020 ska fångstrapporteras via länk. Kortet gäller 24h från vald starttid och gäller laxfiske och alla andra tillåtna arter. Laxfiskekortet går ej att lösa hos återförsäljare utan köps via nätet. 3 dygnskort och familjeårskort gäller EJ...
Fiske med nät och mjärde

Fiske med nät och mjärde

Nät och mjärde ska vara märkt med namn och telefonnummer. Max tre nät får läggas per person. Observera att nät endast får läggas i de grönmarkerade områdena på nedanstående kartor. Nät får alltså inte läggas i strömmande vatten eller i dess närmsta område....