FisketillsynVi vill utveckla fisket i Råne Älvdal till ett långsiktigt hållbart vatten genom en modern förvaltning vilket i våra ögon bygger på aktiv fiskevård, tillämpad regelsätting och aktiv tillsyn.

Tillsynen är viktig – inte för att jaga livet ur seriösa sportfiskare – utan för att säkerställa att alla de som sköter sig skall kunna erbjudas en så bra fiskeupplevelse som möjligt – både nu och i framtiden.

Vi ber er att samarbeta med våra tillsynsmän och gärna berätta om ni ser saker som är regelvidriga eller sådant som kan förändras för att bidra till en förbättrad förvaltning av kortfiskeområdet.

Vill ni rapportera in något gällande tillsyn går det bra att kontakta Bert-Erik Vestermark, 070 – 200 12 71 alternativt på info@ranealven.se.