Pågående Projekt

Pågående projekt Återställningsprojektet REBORN fortsätter i år. Här kan du läsa mer och se var maskinerna är när arbetet är igång. Inom kortfiskeområdet driver vi projekt inom flera olika områden, såsom; Tillsyn – för att främja att de regler förvaltningen...

Degerselsbygdens Samfällighetsförening

Vi bildades 1994 genom förrättning av samtliga fiskerätter ingående i de samfällda fisken inom Degerselsbygdens byalag, och var vid bildandet Sverige största fiskesamfällighet, med närmare 300 olika andelsägare. Vid bildandets beslutades att skapa ett kortfiskeområde...

Kräftfiske 2021

Kortförsäljning avseende kräftfiske inom Degerselbygdens samfällighetsförening. Fiskeområdet inkluderar Degerselet inom Bodens kommun, Avan, Gunnarsbyträsk, Överstbyträsk samt övriga sjöar och vattendrag inom Degerselets Samfällighetsförening. Kräftfiskeregler  Beslut...

Fiskeregler

Laxfiskekortet som infördes 2020 ska fångstrapporteras. Kortet gäller 24h från vald starttid och gäller laxfiske och alla andra tillåtna arter. Våra fiskekort går ej att köpa via återförsäljare utan köps via nätet med undantag av kräftfiskekortet som endast säljs via...